Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Exposició pública

Delimitació Provisional de La Gola

Informació pública i oficial en l'expedient relatiu a la partió del béns de domini públic marítim-terrestre del tram d'uns mil dos-cents trenta-cinc (1.235) metres de longitud, en la Gola, terme municipal de Pollença (Mallorca, Illes Balears), en el qual s'han produït canvis en l'amplada de la servitud de protección en la zona confrontant amb el vèrtex 132. Ref. DES01/99/07/0015-DES10/02 Es tramita en la Direcció General de la Costa i la Mar del Ministeri per a la Transició.

Aprovació inicial de la delimitació de l'àmbit del Pla Especial (P.E.) Can Botana del PGOU local

Aprovació inicial de la delimitació de l'àmbit del Pla Especial (P.E.) Can Botana del PGOU local per a la seva adaptació a la delimitació sobrevinguda aprovada per la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les I.B.

 

El termini d'exposició pública acaba el dia 21 de gener de 2022.