Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Normes Pi de Sant Antoni 2023

11-Gener-2023

Amb motiu de les Festes de Sant Antoni, sobretot amb les activitats relacionades amb el Pi de Sant Antoni que es fan a Ternelles i a Formentor, que estan subjectes a autoritzacions específiques de les administracions competents i de les persones propietàries de les finques on s'han de desenvolupar les activitats i atès que la normativa imposa tota una sèrie de restriccions i condicionants, mitjançant el present ban es fa saber als participants en els diferents actes i als ciutadans, com a obligació imposada a l’Ajuntament, que:

  • Els desplaçaments durant l'activitat s'han de fer sempre per camins clarament definits, mai per dreceres ni camp a través (articles 61.1 i 96 del PORN).
  • Hi haurà infraestructures (papereres, torradores, etc.) en zones lliures de vegetació.
  • L'Ajuntament i els diferents agents de l'autoritat competents vetllaran per tal que els participants tenguin cura en tot moment de la vegetació existent. No es podrà deteriorar o eliminar la vegetació natural silvestre, ni les llavors o els seus propàguls (article 29.1 del PORN).
  • No es podran alterar, matar, mutilar, recollir o capturar animals silvestres, els seus ous o les seves cries (article 33.1 del PORN).
  • No es poden emetre renous forts o estridents (article 61.1 del PORN). Està prohibit usar megafonia dins l'espai natural protegit, excepte quan hi hagi risc d'accidents.
  • No es podran abocar residus sòlids ni líquids (article 97.1 del PORN).
  • S'han de prendre les corresponents mesures de prevenció contra els incendis, tal i com estableix l'article 6.2 del Decret 125/2007, pel qual s'informa els participants de la prohibició de fumar i d'efectuar qualsevol activitat lligada a l'ús del foc, llançament de coets, petards o d'altres que puguin suposar un risc d'incendi.
  • Es prohibeix especialment el llançament de coets i petards de les categories 2 i 3 en tot el recorregut del Pi de Sant Antoni. Només es permet l’ús dels coets de la categoria 1, dins zona urbana; es tracta d’artificis de pirotècnica de baixa perillositat i de nivell de renou insignificant destinats a ser utilitzats en zones delimitades, incloses zones d’edificis residencials.
  • S’instal·laran cartells informatius especialment a la zona de l’Estret de Ternelles, on comença l'àmbit del PORN, que senyalitzaran el punt d'inici de la prohibició, especialment dels coets. A Formentor, atès que tot l'àmbit és inclòs en el PORN, també s'inclouran senyals informatius amb les mesures anteriors.

L'Ajuntament de Pollença, com a organitzador dels esmentats actes, adoptarà la resta de mesures establertes a la Resolució d'autorització per realitzar els actes tradicionals del Pi, tant de Ternelles com de Formentor, el dia 17 de gener de 2023 dins l'àmbit del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, 23 de desembre de 2022.