Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Igualtat

IGUALTAT

Adreça:

Edifici Miquel Capllonch

Carrer Metge Llopís, 1

07470 Port de Pollença

 

Contacte:

971 53 01 08 ext. 329

663 70 66 75 -611 56 89 29

Correu electrònic: igualtat@ajpollenca.net

Instagram: @igualtat_pollenca

 

Horari: 9h a 14h

L’Ajuntament de Pollença crea l’Àrea d’Igualtat amb la finalitat de promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i la diversitat del municipi de manera transversal en tots els àmbits municipals. La principal tasca és treballar en xarxa amb tots els agents comunitaris: educatiu, serveis socials, joventut, cultura, jurídic, etc. D’aquesta forma assegurar l’aplicació de la perspectiva de gènere en totes les seves vessants.

Funcions:

  1. Gestió de Mesa local de coordinació contra la violència de gènere i masclista.
  2. Seguiment del Pla d’igualtat.
  3. Programacions específiques per commemorar dies internacionals en matèria d’igualtat i diversitat.
  4. Estudi de necessitats en la comunitat per tal de crear un diagnòstic i elaborar plans i projectes per la sensibilització de la població.
  5. Accions de sensibilització a la comunitat i centres educatius.

 

 

Igualtat