Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Participació Ciutadana

1. IMAGINA CA N'ESCARRINXO

L’Ajuntament de Pollença està en procés de compra del solar de Ca n’Escarrinxo atès la rellevància de l’espai i la necessitat d’incrementar espais comuns en el municipi.

L’oportunitat de conquerir Ca n’Escarrinxo per ús comunitari del poble fa que s’inici un procés de reflexió ciutadana en el qual els veïns i veïnes estan convidats a identificar les necessitats socials que Ca n’Escarrinxo pot satisfer i consensuar-ne els seus usos i equipaments (culturals, educatius, esportius…).

En aquest marc es sitúa el procés de deliberació ciutadana Imagina “Ca n’Escarrinxo” que té l’objectiu de debatre i decidir un model d’espai consensuat, que fomenti la vida de poble i que pugui ser gaudit per una majoria de col·lectius.

El resultat de les aportacions ciutadanes permetrà a l’equip d’Urbanisme de l’Ajuntament, dissenyar un projecte que serà entregat al Consell de Mallorca, òrgan encarregat de l’estudi de la seva viabilitat i posterior aprovació.

Més informació a www.canescarrinxo.info

 

 


 

2. A ON JUGAM?

On Jugam

Des de l'Ajuntament de Pollença i Pollença i el Port Futbol Club estem engengant un procés participatiu per escollir un nom pel Camp de Futbol del Port de Pollença. Volem fer-nos més nostre el camp, escollint un nom en el qual tothom s'hi senti còmode i que ens representi. T'hi vols implicar?

En una primera fase, es va demanar a la ciutadania de Pollença que escollís un nom sota aquests criteris: 

1. No pot ser un nom de persona que hagi estat vinculat només a un dels dos clubs, sinó que cal que hagi estat vinculada als dos clubs per igual.
2. Pot ser un nom geogràfic. Topònims característic de la zona.
3. Pot ser algun nom relacionat amb el municipi de Pollença.
4. Pot ser un nom relacionat amb la història de futbol de Pollença.

L'informe amb tots els noms proposats i la valoració el poden trobar a continuació
(a qui, cal adjuntar el document "propostes validades"). 

Actualment estem en una segona fase, on està obert el període de votacions per escollir el nom que millor representi el nostre Camp de Futbol. Teniu fins divendres dia 1 d'abril. Només es podrà votar de forma presencial:
- a les dues OACS de 8:30 a 14h,
-a les dues biblioteques de les 16h a les 20h.
-Dies puntuals al camp de futbol, que s'anunciaran per xarxes socials. 

Cal ser igual o major de 16 anys i estar empadronat en el municipi de Pollença. Per això és important portar el DNI per votar.

A la butlleta de votacions, caldrà anotar:
-1era preferència: nom A;
-segona preferència: nom, B;
-tercera preferència: nom C, per ordre de preferència de més a menys.

POSTER A ON JUGAM

FINAL DE NOMS QUE ES POSEN A VOTAR

PROPOSTES VALIDADES

 


 

3. Taula de joves

Definició?

Des del 2019 venim treballant amb l'àrea de joventut de l’Ajuntament de Pollença facilitant un espai de debat, identificació de reptes i cocreació de propostes pels i les joves del municipi. Hem fet un total de tres trobades, dues presencials i una de virtual. 

Finalitat? 

La finalitat és aconseguir que aquest òrgan sigui el màxim decisor en matèria juvenil tant en els afers que els involucren com en d’altres d'interès general. 

L'Assemblea jove permet desplegar dinàmiques de participació ciutadana on els i les participants es submergeixen en els mecanismes de la democràcia deliberativa en la mesura en que els espais que s’obrin són similars als laboratoris d’idees. A més, tot aquest procés el tanca i el torna a obrir l’avaluació i la rendició de comptes.

Així, s'aconsegueix una forma innovadora d’elaborar polítiques públiques atès que s’aposta per una perspectiva integradora, plural i transversal que aporti riquesa i pluralitat a les decisions.

Qui va participar?

Un total de 16 persones a la primera trobada, 14 a la segona i 8 a la tercera.

Quins temes es tractaren?

-Reptes i necessitats del jovent de Pollença.

-Definició, rol i funcionament de l’espai participatiu de joves.

-Cocreació d'activitats d'estiu.

Informe anàlisi assamblea juny

Taller participatiu INforme
 

4. Taula d’entitats esportives

Definició? 

El passat juliol de 2020 es va dur a terme la primera taula d’entitats esportives, que es configura com un espai de deliberació i proposta entre les entitats d’aquest sector i l’Ajuntament.

De quina manera? 

La intenció és lla facilitació d’un espai participatiu per deliberar i instigar el treball col·laboratiu a favor de la promoció de l’esport en el municipi. Per aquest motiu, l’estratègia va seguir dos moments: un primer d’aproximació a la realitat que es va fer a partir d’entrevistes qualitatives en profunditat a distints actors del sector i el segon, de creació d’un espai que permetés millorar els vincles, fer xarxa i afavorir les relacions. 

Qui va participar? 

Una trentena de persones que representaven un total de 19 entitats.

Quins temes es tractaren? 

Les temàtiques  que es varen abordar es sintetitzen en dues preguntes sobre les que es va reflexionar a la taula. 

  • Per una banda, què som, quins valors aportem a la societat i quins objectius tenim? 

  • I per altra banda, quins reptes i oportunitats sorgeixen tant per un club en particular com per totes les entitats en el context postcovid i quines eines tenim per afrontar aquests reptes? 

 taula entitats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Reglament de participació ciutadana de forma participada

Definició? 

Entre el febrer i el setembre de 2020 es va dur a terme una revisió participada del reglament de participació municipal, de manera que fos capaç d’introduir matisos, perspectives i opinions diverses i amb l'objectiu d’aconseguir un document més consensuat..

De quina manera? 

Aquesta revisió i modificació es va elaborar de forma conjunta a través de la creació d’espais deliberatius amb els actors i actores que l’utilitzen dia a dia: majoritàriament,  perfil polític i tècnic.

Això responia a la necessitat que el document resultant final fos consensuat, obert, transparent i pragmàtic.

Qui va participar? 

Sessions deliberatives: Paticiparen els partits polítics amb representació al consistori, el perfil tècnic.

Sessions de la Comissió permanent de participació ciutadana: les associacions del municipi amb representació, ciutadans/nes a títol individual escollits/des, perfil polític i tècnic.

Quins temes es tractaren?

-possibilitat de sistematitzar les audiències públiques.

-redefinir les assemblees populars i tallers de prospectiva com a mecanismes inclosos en un procés participatiu.

-Redefinir els consells sectorials i les taules.

-Redefinir la participació en els plens per part de ciutadania a títol individual, entitats i grups informals.

Taller participatiu perfil tècnic i polític
 

6. Taula de comerciants

Definició:

El passat octubre el regidor de mercat, fires i comerç, Miquel Llobeta, sol·licità a l’àrea de participació ciutadana, un suport en la coordinació, assessorament i facilitació d’una taula de comerciants o del sector productiu al municipi. Aquest es conforma com un espai participatiu de deliberació i proposta entre les persones que representen aquest sector així com de sistematització de la relació amb l'Ajuntament.

De quina manera? 

Durant l’anterior legislatura l’Agenda de Desenvolupament Local va aconseguir agrupar i associar a gran part dels i de les comerciants. Actualment, aquesta oficina també vol integrar-hi la hosteleria i el sector del lloguer vacacional per tal d'aprofundir en la representativitat i pluralitat. 

Així doncs, l’objectiu de l’àrea de comerç és constituir una taula de comerciants que pugui traslladar a l’Ajuntament quines són les seves necessitats, demandes i anhels. Es tracta de superar el model actual basat en campanyes de promoció i subvencions al sector i apostar per una relació de diàleg i cooperació entre comerciants i Ajuntament.
 

7. Formacions

Definició: 

En el marc del procés de transversalització de la participació ciutadana a totes les àrees de l’Ajuntament de Pollença, l’àrea de participació portarà a terme unes formacions al personal tècnic i representants dels partitis polítics del consistori a principis de desembre d’aquest any.

Aquestes formacions s'entenen com un paquet de coneixements bàsics sobre participació ciutadana que seran complementats per un dossier pedagògic en el que s’inclouen els principals interrogants de la participació de forma més il·lustrativa, per així acompanyar i facilitar la tasca formativa. 

En línies generals, aquest formació inclourà: 

-que és participació, 

-perquè es fa, 

-quins drets implica, 

-qui la fa, 

-a través de quins canals, espais i processos, 

-com incorporar-hi la perspectiva de gènere en processos participatius

-Plataforma Entretothom (participació digital)

De quina manera?

La formació serà impartida per l’equip tècnic i tindrà una durada de 3 hores com a màxim, amb una pausa de 15 minuts. Segurament per la situació actual del COVID-19, serà impartida en dos torns de manera que es guardin les distàncies de seguretat.

Formació

 

 8. Fòrum de joves emprenedors/es 

Recentment, des de l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Pollença es vol organitzar un esdeveniment per als i les joves emprenedors/es del municipi. Aquest, adoptarà un format tipus fira o mostra en el que aquests podran donar-se a conèixer juntament amb el producte o servei que han creat. Així mateix, aquest acte pot ajudar a engrescar a altres joves en el món de l'emprenedoria i que comptin amb els consells i recomanacions dels qui ja han fet la primera passa.

En el marc d'aquesta fira, des de l'àrea de participació ciutadana, es donarà suport a organitzar un fòrum en el que aquestes persones emprenedores puguin compartir la seva experiència, expertesa, recomanacions, valors….amb la resta del jovent. Serà un fòrum obert, dinàmic, flexible, amb possibilitat d’una interacció fàcil i amena.  

9. Entretothom

Entretothom és una plataforma de participació ciutadana virtual que es configura com un canal més , permetent que tant ciutadania com entitats del municipi o grups informals puguin participar en diferents processos: poden fer propostes, incidir en la normativa municipal i obrir debats per intercanviar opinions amb altres persones. En aquest sentit, el regidor de participació ciutadana a l'Ajuntament de Pollença, Mateu Soler, apunta que  aquest serà un dels primers consistoris de Mallorca en tenir incorporat i en ple funcionament aquest servei a la seva àrea. 

A més a més, per tal de convertir-la en una eina útil i diària tant pel consistori com pels ciutadans i ciutadanes, les formacions que es realitzaran el proper desembre a l'Ajuntament inclouran una explicació sobre aquesta plataforma i quin serà el seu funcionament.

Pàgina web: https://pollenca.entretothom.net/