Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Participació Ciutadana

1. Taula de joves

Definició?

Des del 2019 venim treballant amb l'àrea de joventut de l’Ajuntament de Pollença facilitant un espai de debat, identificació de reptes i cocreació de propostes pels i les joves del municipi. Hem fet un total de tres trobades, dues presencials i una de virtual. 

Finalitat? 

La finalitat és aconseguir que aquest òrgan sigui el màxim decisor en matèria juvenil tant en els afers que els involucren com en d’altres d'interès general. 

L'Assemblea jove permet desplegar dinàmiques de participació ciutadana on els i les participants es submergeixen en els mecanismes de la democràcia deliberativa en la mesura en que els espais que s’obrin són similars als laboratoris d’idees. A més, tot aquest procés el tanca i el torna a obrir l’avaluació i la rendició de comptes.

Així, s'aconsegueix una forma innovadora d’elaborar polítiques públiques atès que s’aposta per una perspectiva integradora, plural i transversal que aporti riquesa i pluralitat a les decisions.. 

Qui va participar?

Un total de 16 persones a la primera trobada, 14 a la segona i 8 a la tercera.

Quins temes es tractaren?

-Reptes i necessitats del jovent de Pollença.

-Definició, rol i funcionament de l’espai participatiu de joves.

-Cocreació d'activitats d'estiu.

Informe anàlisi assamblea juny

Taller participatiu INforme
 

2. Taula d’entitats esportives

Definició? 

El passat juliol de 2020 es va dur a terme la primera taula d’entitats esportives, que es configura com un espai de deliberació i proposta entre les entitats d’aquest sector i l’Ajuntament.

De quina manera? 

La intenció és lla facilitació d’un espai participatiu per deliberar i instigar el treball col·laboratiu a favor de la promoció de l’esport en el municipi. Per aquest motiu, l’estratègia va seguir dos moments: un primer d’aproximació a la realitat que es va fer a partir d’entrevistes qualitatives en profunditat a distints actors del sector i el segon, de creació d’un espai que permetés millorar els vincles, fer xarxa i afavorir les relacions. 

Qui va participar? 

Una trentena de persones que representaven un total de 19 entitats.

Quins temes es tractaren? 

Les temàtiques  que es varen abordar es sintetitzen en dues preguntes sobre les que es va reflexionar a la taula. 

  • Per una banda, què som, quins valors aportem a la societat i quins objectius tenim? 

  • I per altra banda, quins reptes i oportunitats sorgeixen tant per un club en particular com per totes les entitats en el context postcovid i quines eines tenim per afrontar aquests reptes? 

 taula entitats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Reglament de participació ciutadana de forma participada

Definició? 

Entre el febrer i el setembre de 2020 es va dur a terme una revisió participada del reglament de participació municipal, de manera que fos capaç d’introduir matisos, perspectives i opinions diverses i amb l'objectiu d’aconseguir un document més consensuat..

De quina manera? 

Aquesta revisió i modificació es va elaborar de forma conjunta a través de la creació d’espais deliberatius amb els actors i actores que l’utilitzen dia a dia: majoritàriament,  perfil polític i tècnic.

Això responia a la necessitat que el document resultant final fos consensuat, obert, transparent i pragmàtic.

Qui va participar? 

Sessions deliberatives: Paticiparen els partits polítics amb representació al consistori, el perfil tècnic.

Sessions de la Comissió permanent de participació ciutadana: les associacions del municipi amb representació, ciutadans/nes a títol individual escollits/des, perfil polític i tècnic..

Quins temes es tractaren?

-possibilitat de sistematitzar les audiències públiques.

-redefinir les assemblees populars i tallers de prospectiva com a mecanismes inclosos en un procés participatiu.

-Redefinir els consells sectorials i les taules.

-Redefinir la participació en els plens per part de ciutadania a títol individual, entitats i grups informals.

Taller participatiu perfil tècnic i polític
 

4. Taula de comerciants

Definició:

El passat octubre el regidor de mercat, fires i comerç, Miquel Llobeta, sol·licità a l’àrea de participació ciutadana, un suport en la coordinació, assessorament i facilitació d’una taula de comerciants o del sector productiu al municipi. Aquest es conforma com un espai participatiu de deliberació i proposta entre les persones que representen aquest sector així com de sistematització de la relació amb l'Ajuntament..

De quina manera? 

Durant l’anterior legislatura l’Agenda de Desenvolupament Local va aconseguir agrupar i associar a gran part dels i de les comerciants. Actualment, aquesta oficina també vol integrar-hi la hosteleria i el sector del lloguer vacacional per tal d'aprofundir en la representativitat i pluralitat. 

Així doncs, l’objectiu de l’àrea de comerç és constituir una taula de comerciants que pugui traslladar a l’Ajuntament quines són les seves necessitats, demandes i anhels. Es tracta de superar el model actual basat en campanyes de promoció i subvencions al sector i apostar per una relació de diàleg i cooperació entre comerciants i Ajuntament.
 

5. Formacions

Definició: 

En el marc del procés de transversalització de la participació ciutadana a totes les àrees de l’Ajuntament de Pollença, l’àrea de participació portarà a terme unes formacions al personal tècnic i representants dels partitis polítics del consistori a principis de desembre d’aquest any.

Aquestes formacions s'entenen com un paquet de coneixements bàsics sobre participació ciutadana que seran complementats per un dossier pedagògic en el que s’inclouen els principals interrogants de la participació de forma més il·lustrativa, per així acompanyar i facilitar la tasca formativa. 

En línies generals, aquest formació inclourà: 

-que és participació, 

-perquè es fa, 

-quins drets implica, 

-qui la fa, 

-a través de quins canals, espais i processos, 

-com incorporar-hi la perspectiva de gènere en processos participatius

-Plataforma Entretothom (participació digital)

De quina manera?

La formació serà impartida per l’equip tècnic i tindrà una durada de 3 hores com a màxim, amb una pausa de 15 minuts. Segurament per la situació actual del COVID-19, serà impartida en dos torns de manera que es guardin les distàncies de seguretat.

Formació

 

6. Fòrum de joves emprenedors/es 

Recentment, des de l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Pollença es vol organitzar un esdeveniment per als i les joves emprenedors/es del municipi. Aquest, adoptarà un format tipus fira o mostra en el que aquests podran donar-se a conèixer juntament amb el producte o servei que han creat. Així mateix, aquest acte pot ajudar a engrescar a altres joves en el món de l'emprenedoria i que comptin amb els consells i recomanacions dels qui ja han fet la primera passa.

En el marc d'aquesta fira, des de l'àrea de participació ciutadana, es donarà suport a organitzar un fòrum en el que aquestes persones emprenedores puguin compartir la seva experiència, expertesa, recomanacions, valors….amb la resta del jovent. Serà un fòrum obert, dinàmic, flexible, amb possibilitat d’una interacció fàcil i amena.  

7. Entretothom

Entretothom és una plataforma de participació ciutadana virtual que es configura com un canal més , permetent que tant ciutadania com entitats del municipi o grups informals puguin participar en diferents processos: poden fer propostes, incidir en la normativa municipal i obrir debats per intercanviar opinions amb altres persones. En aquest sentit, el regidor de participació ciutadana a l'Ajuntament de Pollença, Mateu Soler, apunta que  aquest serà un dels primers consistoris de Mallorca en tenir incorporat i en ple funcionament aquest servei a la seva àrea. 

A més a més, per tal de convertir-la en una eina útil i diària tant pel consistori com pels ciutadans i ciutadanes, les formacions que es realitzaran el proper desembre a l'Ajuntament inclouran una explicació sobre aquesta plataforma i quin serà el seu funcionament.

Pàgina web: https://pollenca.entretothom.net/