Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Ofertes d'ocupació pública

Es fan públiques les Bases, el termini per presentació d'instàncies començarà més endavant i es comunicarà oportunament.
Es fa públic el resultat de la revisió dels mèrits i la relació definitiva d'aspirants per constituir la Borsa de treball d'arquitectes
Anunci BOIB proposta de nomenament d'oficials de policia i termini per presentar la documentació.
El termini de presentació de sol·licituds és de dia 9 de desembre de 2022 a dia 9 de gener de 2023. (ambdós inclosos).
Es publica la convocatòria dels aspirants que han sol·licitat revisió del segon exercici davant el tribunal
El termini per presentar les instàncies és de 20 dies hàbils a partir de 22 de desembre de 2022.
Procés unificat Policia Local
Aprovació llista provisional d'admesos, nomenament tribunal i data proves del Concurs-oposició per cobrir un lloc de treball de Bibliotecari-arxiver, personal laboral fix.
Constitució borsa tècnic d'Educació