Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Contractes

Comunicació sobre la integració del Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Pollença, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Des del 9 de març de 2018 i de conformitat amb el previst en l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, el perfil de contractant de l'Ajuntament de Pollença passa a integrar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Les persones interessades poden accedir a la informació i documentació dels contractes a través dels links que per a cada contracte s’insereixen en aquest perfil o bé directament a través de la web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

Plataforma de contratación del sector público
Data de publicació Títol Nombre d'expedient Enllaços Termini presentació d'ofertes
Contracte d'obres de contrucció del tanatori municipal de Pollença 3929/2023
Servei per a l'elaboració del plec pel contracte de gestió i manetniment del clavegueram mitjançant el procediment de contractació menor 4332/2023
Contracte de subministraments d´envelats per el muntage de la XL Fira d´Artesania de Pollença 4291/2023
Contracte menor de subministrament i instal·lació pista de gel Nadal 2023 4062/2023
Contracte menor d'obres de renovació d’un tram de canonada d’aigües residuals del carrer Tramuntana del Port de Pollença Exp.4127/2023
Contracte menor de subministrament de material per montatge i instal·lació de la Fira d'Artesania 4045/2023
Contracte servei de cap de premsa i gestor de comunitats 3569/2023
Contracte privat per a l'actuació del conjunt DIE DEUTSCHE KAMMERPHILARMONIE BREMEN en el concert de dia 27 d'agost de 2023, en el marc de la 62a edició del Festival de Música de Pollença 1383/2023
Contracte privat per a l'actuació del conjunt barroc ARCANGELO, en el concert de dia 25 d'agost de 2023, en el marc de la 62a edició del Festival de Música de Pollença 1251/2023
Contracte privat per a l'actuació de la soprano Marina Rebeka i el pianista Mathieu Pordoy, en el concert de dia 17 d'agost de 2023 1218/2023