Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Salut

Equip directiu del Centre de Salut de Pollença

Coordinadora: Alejandra Valero Suau

Responsable d’infermeria: Francisca Llull Ordinas

Responsable d’admissions: Maria Albertí Salas

Cartera de Serveis del Centre de Salut de Pollença:

 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als infants (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnòstic i seguiment de l'embaràs, diagnòstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de medicina de família.
 • Consulta de pediatria i atenció a l’infant.
 • Educació grupal: activitats a centres educatius de primària, etc.
 • Espirometries.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per a analítiques
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Programes d'atenció a les malalties cròniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratòries, etc.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari, citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes, visat de receptes, targeta sanitària, etc.

PAC Pollença

UBS Port de Pollença