Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

RESIDÈNCIA

Sra. Magdalena Seguí Cerdà

Presidenta

Sra. Juana Liliana Capllonch Cerdà         Suplent: Martí Cladera Cifre

Sr. Bartomeu Cifre Bennasar                   Suplent: Miquel A. Sureda

Sr. Antonio Cànaves Capllonch               Suplent: Mateu Tugores Vives

Sr. Andrés Nevado Rodríguez                 Suplent: José Antonio Hortas Capllonch

Sra. Francisca Cerdà Nadal                    Suplent. Elionor Tugores Cifre

Sr. Miguel Llobeta Vives                         Suplent: Bartomeu Cifre Ochogavia

Sra. Maria P. Buades Cifre                     Suplent: Mateu Soler Estrany

Sr. Joan Ramon Bosch Sangroniz         Suplent: Marina Llobera Vicens

Sr. David Alonso García                         Suplent: Ivan Martín José

Sr. Martí Jesús Roca Olivieri                  Suplent: Joan Ramon Mateu Torandell