Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Préstec de dependències

Us pot interessar

 • Telèfon: 971 53 01 08 (ext. 430)
 • Telèfon: 971 53 08 61 Àrea de Serveis
 • Contacte

L’Ajuntament de Pollença posa a disposició d'associacions i entitats inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, que ho sol·licitin, les dependències de Sant Domingo, del qual formen part l’església del Roser i el claustre del Convent de Sant Domingo (pati) i la taverna del jardins Joan March

Qui pot sol·licitar l'ús d'aquestes dependències?

Totes les associacions que estiguin inscrites en el Registre Municipal d'Associacions de l’Ajuntament de Pollença poden sol·licitar el préstec de les dependències municipals.

Quines passes he de seguir per sol·licitar l’ús d’una de les dependències municipals?

Primer us recomanam consultar-ne la disponibilitat amb l'Àrea de Serveis i, posteriorment, emplenar una instància (hyperlink a la instància concreta, seu electrònica).

On he de presentar la instància?

Presencialment:

 • Ajuntament de Pollença
 • Adreça: C/ del Calvari, 2 de Pollença
 • Telèfon: 971530108
   
 • Oficina municipal Centre Cultural Miquel Capllonch
 • Adreça: C/ del Metge Llopis, 1 del Port de Pollença
 • Telèfon: 971867404

 

On em facilitaran les claus?

Una vegada compteu amb l’autorització per disposar de les dependències sol·licitades podreu recollir les claus a l'Àrea de Serveis de l’Ajuntament de Pollença (c/ del Calvari, 2, 3ª planta).

Les claus hauran de ser retornades el dia hàbil següent a la celebració de l’acte.

Quines obligacions tenc envers l'ús de les dependències municipals?

Les dependències s'han de retornar en les mateixes condicions en què es varen cedir.

S'ha de deixar tot recollit. No es poden deixar bosses de fems emmagatzemades.

Qui és el responsable dels transport del material?

Tant les associacions com els particulars s'han de fer càrrec de recollir i retornar el material sol·licitat. En el cas de les associacions el muntatge dels cadafals també anirà a càrrec seu.

On he d'anar a retirar i retornar el material?

Al magatzem municipal del polígon al c/ Cuiner s/n de dilluns a divendres de 08.00 a 14.00 h