Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Dinamització comercial i empresarial

Actualment s’està treballant la dinamització comercial i empresarial del municipi a través de tres línies de treball: 1) el programa de formació i professionalització del comerç, 2) el programa Comerç i Escola dirigit als centres d’educació primària del municipi i 3) el foment de l’associacionisme empresarial.

iCOMERÇ. El Pla de millora comercial que proposa l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI) és un instrument en constant evolució i revisió que s’actualitza segons les necessitats de cada moment. L’horitzó temporal d’aplicació dels plans és de varis d’anys, ja que moltes propostes tenen vocació de continuïtat en el temps i tenen diferents línies d'aplicació. L’Ajuntament de Pollença ha optat per treballar la línia 1, Formació i professionalització del comerç, per la qual cosa impartirà diferents cursos de formació en marxandatge, il·luminació, aparadorisme, màrqueting, xarxes socials, tendències de consum, llenguatge comercial en diferents idiomes, entre d’altres, i també de tallers i edició de guies de gestió i bones pràctiques.

fundacio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA COMERÇ I ESCOLA. És un programa que es desenvolupa dins l’àmbit escolar amb la col·laboració entre ajuntaments i centres escolars. Es planteja una proposta didàctica que vincula comerç i escola per posar en contacte els infants amb el comerç del seu poble a partir de la realització de visites guiades als establiments comercials, de material didàctic per tal que el professorat i l’alumnat pugui treballar-lo dins l’aula i d’altres propostes, com ara concursos de dibuix, xerrades a les aules amb comerciants, foment del comerç just i del consum responsable, tot per reflexionar sobre la importància que té un acte tan quotidià com és allò que compram i on ho feim.

Web del Programa Comerç i Escola (IDI)

ASSOCIACIONISME EMPRESARIAL. Per això s’ha contractat FOCALIZZA, una consultora experta en projectes per a la dinamització del comerç urbà (teixit comercial, mercats, fires…) que està ajudant l’Ajuntament a portar a terme propostes concretes que apostin per la proximitat i el territori, la cooperació i la comunicació. La principal línia en la qual s’està treballant és la millora del teixit associatiu empresarial per tal que es pugui crear una relació publicoprivada efectiva que permeti als comerciants i empresaris del municipi tenir la veu que es mereixen i perquè així es converteixin en un agent social important a l’hora de prendre decisions.