Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Contractes

Comunicació sobre la integració del Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Pollença, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Des del 9 de març de 2018 i de conformitat amb el previst en l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, el perfil de contractant de l'Ajuntament de Pollença passa a integrar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Les persones interessades poden accedir a la informació i documentació dels contractes a través dels links que per a cada contracte s’insereixen en aquest perfil o bé directament a través de la web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

Plataforma de contratación del sector público
Data de publicació Títol Nombre d'expedient Enllaços Termini presentació d'ofertes
Contracte de serveis de poda d'hivern de l'arbrat viari del terme municipal de Pollença 4334/2022
Contracte menor de serveis de dotació d'equipament i retolació d'una furgoneta de la policia local de Pollença 4355/2022
Contracte de subministrament de vehicles per a la policia local: Lot 1- Un vehicle policial, Lot 2- Dues motocicletes policials 4134/2022
Contracte privat de patrocini publicitari a Sete Benavides 5506/2021
Adequació de pistes esportives al Poliesportiu de Pollença 4796/2021
Contracte menor d'obra del projecte de recuperació de l'àrea pública del Bosquet de Bóquer del Port de Pollença 3391/2022
Subministrament de dos vehicles elèctrics tipus furgoneta 3159/2022
Contracte de serveis d'estades esportives i serveis complementaris per a l'estiu 2022 1774/2022
Contracte de cessió a tercers d'explotació serveis de temporada a la zona marítimo terrestre de Pollença (terrasses) 2022-2023 144/2022
Contracte d'obres de Rehabilitació de l'antiga peixateria per ús d'edifici municipal 1708/2021