Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Contractes

Comunicació sobre la integració del Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Pollença, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Des del 9 de març de 2018 i de conformitat amb el previst en l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, el perfil de contractant de l'Ajuntament de Pollença passa a integrar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Les persones interessades poden accedir a la informació i documentació dels contractes a través dels links que per a cada contracte s’insereixen en aquest perfil o bé directament a través de la web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

Plataforma de contratación del sector público
Data de publicació Títol Nombre d'expedient Enllaços Termini presentació d'ofertes
Contracte d'obres de reforma del carrer Formentor i Plaça Miquel Capllonch del Port de Pollença 1963/2021
Contracte de cessió a tercers de l'explotació de l'autorització demanial atorgada a l'Ajuntament de Pollença per a l'ocupació de béns del domini públic marítim terrestre estatal 2314/2021
dquisicio quadre de Santiago Rusiñol i Prats pel Museu de Pollenca
Contracte de serveis de prevenció d'accidents, vigilància, salvament, socorrisme i suport a l'accesibilitat dels usuaris de les platges de Pollença 1554/2021
CONTRACTE MENOR OBRA MURS DE CONTENCIÓ CAMÍ DE COVES BLANQUES 1529/2021
Contracte menor del servei d’Auditoria Financera dels exercicis 2019 i 2020 de l’empresa municipal de serveis EMSER 2002, S.L.U. 1862 / 2021
Rehabilitació de l'antiga peixateria per ús d'edifici municipal
Servei de Recerca de dades i redacció de la Crònica Municipal de Pollença des de l’any 2006 fins a l’actualitat 1267/2021
Rehabilitació de l'EBAR municipal de la Plaça Joan Cerdà del Port de Pollença
Servei d’Ordenació, Catalogació y Digitalització dels expedients d’obres 460 / 2021