Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Oferta de empleo público

Es fa pública la resolució de desestimació d'al·legació, i aprovació de llista definitiva d'admesos i exclosos a la convocatòria de AODL

S'ha publicat al tauler d'edictes l'anunci de la convocatòria del lloc de treball de director/a de Ràdio Pollença.

S'ha publicat al tauler d'edictes l'anunci de la convocatòria del lloc de treball de director/a de la Residència Social de Santo Domingo

Es fa públic el resultat del primer exercici
Es fa públic el decret de constitució de la Borsa d'arquitectes.
Anunci BOIB proposta de nomenament d'oficials de policia i termini per presentar la documentació.
Es fa públic l'anunci del tribunal de resolució de reclamacions i proposta de relació definitiva dels aspirants que han superat el procediment selectiu, amb proposta a batlia
Es fa pública la convocatòria del tribunal per a estudi dels recursos interposats
Adjuntam el comunicat disposat a la pàgina web de l'EMAP en relació amb la informació relativa al tràmit d'al·legacions de les llistes provisionals, tant del procés d'estabilització del Consell Insular de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori com de les Entitats Locals que varen encomanar la gestió dels seus processos d'estabilització al Consell.

Aprovació llista provisional, designació tribunal i data concurs

Rectificació error material nomenament membres tribunalç