Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Direcció

Miquel Valls Galmés, director

Com a director de l’Escola de Música de Pollença, vull saludar afectuosament a tots aquells que visiteu aquest espai i al mateix temps oferir-vos un instrument de col·laboració, informació i participació amb tots nosaltres.

La nostra Escola, és una escola reconeguda per a la Conselleria d’Educació de les Illes Balears.
L’Escola de Música té els seus orígens cap allà l’any 1987 encara que l’inici d’activitats d’ensenyament de la música al poble són molt més anteriors, amb l’aprenentatge de solfeig i alguns instruments de vent que s’impartien al Claustre de Sant Domingo.
Actualment l’escola està ubicada en un edifici, que antigament era un institut de batxillerat,  compartit amb la banda de música  i el centre cultural.

L’objectiu principal és la de donar formació musical a tothom i  dinamitzar la vida musical i cultural del municipi i procurar que els seus alumnes participin i trobin una projecció del seu treball.
L’Escola de Música de Pollença imparteix  una gran diversitat d’especialitats a alumnes de totes les edats  on actualment  hi assisteixen uns 230 alumnes.

Per acabar vull a animar a tots aquells que visiteu aquest espai virtual  que formen part de la nostra comunitat educativa i que dipositen la seva confiança amb nosaltres per educar els seus fills i filles. De segur que no els defraudarem.