Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Equipaments

Escolar

- Centres públics d’educació infantil i primària

A Pollença: CEIP Joan Mas, CEIP Miquel Costa i Llobera.

Al Port de Pollença: CEIP Port de Pollença i CEIP Miquel Capllonch.

- Centre concertat d’educació infantil, primària i secundària

CC Monti-sion (Pollença)

- Instituts d’Educació Secundària

IES Guillem Cifre de Colonya (Pollença) i IES Clara Hammerl (Port de Pollença).

- Centres d’educació infantil privats/concertats

CEI l’Escoleta i CEI Voliaina a Pollença, i el CEI Sant Vicenç de Paül al Port de Pollença.

(Incloure hyperlinks a la url per temes/educació/centres d’educació)

Esportiu

Pollença disposa d’instal·lacions esportives (hyperlink url per temes/esport-instal·lacions) per poder desenvolupar la gran quantitat d’activitats de què disposa el municipi (futbol, bàsquet, equitació, golf, etc.). És un indret adequat per a les diferents pràctiques nàutiques.

Sanitari

La població de Pollença rep assistència sanitària a través d’un Centre de salut de Pollença i d’una Unitat bàsica de salut (UBS) al Port de Pollença . Aquest centre de salut té com a hospital de referència l’Hospital Comarcal d’Inca. En el conjunt del municipi podem trobar cinc farmàcies, que cobreixen les necessitats de la població.

Sociocultural

Els equipaments culturals del municipi són:

  • Club Pollença
  • Galeria Llompart
  • Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya
  • Galeria Bennàssar
  • Galeria Joan XXIII
  • Actual Art
  • Galeria Maior
  • Museu de Pollença
  • Museu Dionís Bennàssar

Assistencial

El municipi disposa de dues residències per a la tercera edat, una al nucli urbà de Pollença (Convent de Sant Domingo) (hyperlink url per temes/serveis socials-residencia) i l'altra al Port de Pollença (hyperlink url per temes/serveis socials-residència), inaugurada el 2011.