Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Joventut

Us pot interessar

  • Telèfon: 971 53 01 08 ext. 322 – 607 19 86 28
  • Adreça: c/ del Calvari, 2.
  • Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h
  • Contacte

Segons les dades del padró d’habitants de l’Ajuntament de Pollença, en data 1 de gener de 2014 hi havia en el municipi 891 joves d’edats compreses entre els 10 i els 15 anys. D’aquests, 428 eren dones (48%) i 463 eren homes (52%). La població total del municipi a la data era de 16.088 habitants, repartits principalment en dos nuclis majors de població (Pollença i Port de Pollença).

Les activitats de major ocupació entre els joves del municipi de Pollença són les esportives, seguides a poca distància de compartir temps amb el grup d’iguals. L’esport és una pràctica molt habitual en el municipi i segons l’Àrea d’Esports són molts els joves enregistrats en les diferents modalitats esportives que es poden practicar en el municipi.

Les àrees de Joventut, Educació i Mediació Cultural de l’Ajuntament de Pollença impulsen una sèrie de programes amb els quals pretenen complementar les activitats d’oci i esport.

·Programa Centre Oberts (capvespres al CEIP Joan Mas i CEIP Miquel Capllonch). Més de 800 alumnes del centres escolars de Pollença i del Port de Pollença han passat pel Programa Centres Oberts, una experiència posada en marxa per les àrees d’Educació i Mediació Cultural de l’Ajuntament de Pollença, juntament amb l’empresa Lleure Actiu, responsable dels dinamitzadors del projecte.

Centres Oberts és un programa d’educació no formal que es desenvolupà al llarg del curs 2013-2014 a dos centres educatius del municipi. La idea del programa ha estat obrir els patis del CEIP Joan Mas a Pollença i del CEIP Miquel Capllonch al Port de Pollença fora del seu horari lectiu (de les 17 a les 20 hores) amb la intenció de donar als joves del municipi d’entre 6 i 16 anys un espai de trobada on poder reunir-se, relacionar-se amb altres joves, evitar situacions d’exclusió social, fomentar el respecte, promocionar els hàbits saludables, tot això fent esport i altres activitats lúdiques.

·Programació d’activitats d’hivern i primavera per a joves d’11 a 30 anys. Aquestes activitats són de nova creació i estan dissenyades com a oci alternatiu; el seu objectiu és fomentar activitats més saludables i en horaris diürns per tal que els joves modifiquin les seves conductes d’oci. Entre els mesos d’octubre de 2013 i gener de 2014 hi han participat uns 60 joves en les activitats programades per l’Àrea de Joventut.

·El Punt Jove Pollença (situat físicament a la seu de l’Ajuntament) té un caràcter informatiu, orientatiu i d’assessorament.