Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Servei d'informació, orientació i assessorament

Us pot interessar

 • Telèfon: 971 53 14 30 Pollença
 • Adreça: C/ de Sant Domingo, núm. 4, 1r
 • Horari: de 8.00 a 15.00 h.

 • Telèfon: 971 86 69 75 Port de Pollença
 • Adreça: C/ Gola núm. 20
 • Horari: de 8.00 a 15.00 h.
 • Contacte

Aquest servei està destinat a atendre les demandes socials; l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Pollença dóna una resposta preferentment en l'àmbit propi de la convivència i la relació de les persones destinatàries dels serveis d’informació, orientació i assessorament.

Ofereix:

 • Informació sobre drets, recursos socials, procediments o alternatives que estiguin disponibles davant una necessitat social determinada.
 • Valoració de la situació de necessitat social per tal de cercar vies de solució a la problemàtica plantejada.
 • Pla individual d’atenció personal, social o familiar d'acord amb la valoració de la situació.
 • Orientació i assessorament cap el recurs més idoni o les mesures a adoptar per superar la situació problemàtica.
 • Realització de l’informe d'arrelament per a immigrants.
 • Derivació dels usuaris/àries que ho necessiten per accedir a un recurs, sol·licitar una prestació o servei de la xarxa de serveis socials d'atenció pública o entitats sense ànim de lucre. Aquestes podran ser, per exemple:
  • Sol·licitud per a la valoració de la dependència.
  • Ajudes de la convocatòria d’ajudes individuals per a gent gran i discapacitats de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials del Consell de Mallorca.
  • Programa de vacances IMSERSO o estades a balnearis.
  • Sol·licitud de valoració o revisió del grau de discapacitat.
  • Targetes d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
  • Pensions no contributives per a persones majors de 65 anys i discapacitats.
  • Ajudes assistencials, com per exemple, l'ajuda d'aliments bàsics, entre d’altres.
  • Estades a residències permanents o d’estada temporal.
  • Participació a programes familiars de l’Institut Mallorquí d'Afers Socials o de la Conselleria d'Afers, Socials, Promoció i immigració.
  • Altres que puguin sorgir a partir de la demanda o carència que presenti el sol·licitant o la família.

Qui pot sol·licitar el Servei d'informació, orientació i assessorament?

Qualsevol persona o famílies residents al municipi de Pollença. Aquest servei és totalment gratuït.