Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Escola Viva

Us pot interessar

 • Telèfon: 971 53 14 30 Pollença
 • Adreça: C/ de Sant Domingo, núm. 4, 1r
 • Horari: de 8.00 a 15.00 h.

 • Telèfon: 971 86 69 75 Port de Pollença
 • Adreça: C/ del Metge Llopis, núm. 1 (Centre Cultural Miquel Capllonch)
 • Horari: de 8.00 a 15.00 h.
 • Contacte

L’Ajuntament de Pollença compta amb un projecte socioeducatiu amb infants i joves de caire preventiu i d’inserció social, així com d’intervenció comunitària per a infants i joves, amb les seves corresponents famílies.

El projecte du a terme una oferta variada i flexible d’activitats educatives i de lleure adients als recursos disponibles i adaptades a les edats, necessitats i interessos dels participants, pensades per afavorir i estimular el seu desenvolupament personal, així com les seves habilitats socials i psicomotores.

Qui pot sol·licitar el servei del projecte Escola viva?

Qualsevol família resident al municipi de Pollença amb infants d'edats compreses entre els 6 i els 16 anys.

Quins documents he de presentar o adjuntar per demanar el servei del projecte Escola viva?

 • Fotocòpia del DNI/NIE del menor.
 • Fotocòpia del DNI/NIE del pare, mare o tutor del menor.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària del menor.
 • Núm. compte bancari.

Què em costarà el servei d'Escola Viva?

Escola Viva d'hivern (des de setembre fins a juny):

El cost serà de 15€ mensuals.

Escola Viva d'estiu (juliol i agost):

El beneficiari del servei haurà d'abonar la taxa depenent de la modalitat que estigui prevista.

 • Modalitat A. Dirigit a usuaris/àries de 6 a 12 anys. Hauran d'abonar 125€ mensuals.
 • Modalitat B. Dirigit a usuaris/àries de 12 a 16 anys. Hauran d'abonar 60€ mensuals.

 

Ordenança municipal: Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’assistència al projecte, publicada al BOIB núm. 38 de 13 de març de 2012. (hyperlink a l’Ordenança)