Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

EMSER 2002

Us pot interessar

 • Telèfon: 971 53 45 73
 • Fax: 971 53 15 16
 • Adreça: Calvari, 2, Pollença
 • Contacte: emser@ajpollenca.net

EMSER 2002 és una empresa municipal de titularitat 100% de l’Ajuntament de Pollença, constituïda l’any 2002, que desenvolupa les tasques següents:

 • Recollida de fems i fraccions de selectiva paper, envasos i vidre.
 • Distribució d'aigua potable i gestió de xarxa, pous i dipòsits.
 • Deixalleria.
   

Dades d’interès EMSER 2002

Evolució abonats de la xarxa d’aigua

Any Abonats Variació Variació %
2011 5.142    
2012 5.209 + 67 + 1,30 %
2013 5.250 + 41 +0,79 %


 

Aigua impulsada (m3)

Any Pollença Port de Pollença Total Variació Variació %
2011 546.786 996.856 1.543.642    
2012 542.244 1.003.644 1.545.888 2.246 +0,15 %
2013 490.962 993.546 1.484.508 -61.380 - 3,97 %


 

Pèrdues xarxa

EMSER està realitzant un gran treball en el control de fuites, per a la qual cosa es divideix en dos fronts: conservació de la xarxa i detecció de fuites.

Recerca fuites

Un operari especialitzat es dedica a la recerca de fuites, cosa que fa en horari nocturn. Durant el 2013 es feren una mitjana de quatre sortides mensuals. La majoria d'aquestes actuacions han finalitzat en un canvi de les instal·lacions de xarxa afectades.

Procedència aigües

Procedència %
Pous propis 27,77
Pous externs 25,85
Dessaladora 13,12
Fonts pròpies 23,40
Fonts externes 9,86


 

Consum municipal

El consum de les instal·lacions municipals ha suposat el 3,34 % de l’aigua impulsada.

RECOLLIDA SELECTIVA

Material Kg
Vidre 873.820 Kg
Paper 642.087 Kg
Envasos 275.700 Kg
Total 1.791.607 Kg

 

Aquest exercici ha estat el primer en què s’ha realitzat la recollida selectiva durant tot l’any. Les incidències en el servei han estat mínimes.

Recollida RSU (Tirme)

Any Kg Variació Kg Variació %
2010 9.744.760    
2011 10.236.460 491.700 5,05 %
2012 10.247.572 11.112 0,11 %
2013 10.329.740 82.168 0,80 %

La fracció dels fems suposa el 85% del total de kg de residus recollits per EMSER.

Noves tasques

 • Gestió de recursos humans (nòmines, contractes, Seg. Social, etc.)
 • Inici del procés de facturació electrèica. Els abonats podran rebre les factures mitjançnt una bústia virtual, al qual est・disponible en la primera facturació de 2014.
 • Activació, amb altres departaments de l’Ajuntament de Pollença, de l’app “línia verda
 • Instal·lació de comptadors de telelectura d’aigua.

Nota

El servei de detecció de fuites mitjançant ultrasons està a la disposició dels abonats atès que cap empresa local ofereix aquest servei.

39.8784506, 3.0146979