Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Arxius i Documents

17- Ordenança fiscal reguladora taxa per a la instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o d’esplai, situats a terrenys d'ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants i filmacions cinematogràfiques

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o d’esplai, situats a terrenys d'ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants i filmacions cinematogràfiques.