El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Inici >> Tipus de Contracte >> Obres

Obres

Rehabilitació i millora del paviment de diversos carrers del municipi de Pollença - Fase III

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: e33d5d1e18bf0cd646f91b58250d68af852c003d
Data de publicació: 07/gener/2019
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 63e060d70da88c88a337718aa5888b2395af3dc4
Data de publicació: 07/gener/2019
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: dea826a38874956a91bf2d8240a120b388e7e162
Data de publicació: 07/gener/2019
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 3cb95c80a122b8977c7b15e3fbfb446c69cc6350
Data de publicació: 07/gener/2019
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c994504871ec64b4234cf1e8daa9ee1dbb6a8e03
Data de publicació: 08/gener/2019
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 74bc8e90b8d54d705e7e66367bca1d6b75449684
Data de publicació: 09/gener/2019
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 62a7e713dd414ed5bccea1e5d9c7a86c1945ed14
Data de publicació: 05/febrer/2019
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 254fbfbf77bb121f23edfb60c5f7e162dcda220f
Data de publicació: 14/març/2019
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: b0c34afd07280bfa48e81434b6e5814a5b8390b3
Data de publicació: 14/març/2019
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 30dd8ff89113d4c2374f3997328d373154c044b6
Data de publicació: 18/març/2019
Segell de verificació:

Renovació del paviment del pavelló municipal de Pollença

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: cb0d3ccca8e757ea774bdd0a531f96bc03401b84
Data de publicació: 07/gener/2019
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 1627e72b08e84060b69e4cc53094035fa3679f8f
Data de publicació: 07/gener/2019
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 0f74db97d05c46d70e297fd4c9ad2314087e2a31
Data de publicació: 07/gener/2019
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: e090b60a4dcd0a7ff99a304048afe776a6a13e57
Data de publicació: 08/gener/2019
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 3de29b44ab27887c03b69cd13db27c183ebd1243
Data de publicació: 08/gener/2019
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: ca3bf56d382d61d8d393724fde6463426d0697fe
Data de publicació: 04/febrer/2019
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 4178fba1b8438b226285c313f1feb49f64da58cf
Data de publicació: 05/febrer/2019
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 7a4495cc86b91b3d8787f47e63967123d3b0f96e
Data de publicació: 11/febrer/2019
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: b8e6fbb0d8ebf532f1e3cc046f83746ed53d7ca0
Data de publicació: 13/febrer/2019
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 5672625c0062e4854341181f19b0801e087f5400
Data de publicació: 08/març/2019
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 0eaa643489885a466b759a5c74351ef4185aac6d
Data de publicació: 08/març/2019
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: efd8e036c9aef02fac8d33114a8d766621d4ab82
Data de publicació: 18/març/2019
Segell de verificació:

Rehabilitació de l'antiga peixateria per ús d'edifici municipal

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 3d6fb5d8d4ac1f445e4ba5640513ac79f4dcb1fc
Data de publicació: 04/juny/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 38383c09b9ca399f1c00754e52ce2ef5c4921338
Data de publicació: 04/juny/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 0c1cdc2494bd319ecdb6503ba8dcd7d19f822c37
Data de publicació: 04/juny/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9a7e9d845f0204394d49759ff7d28a5ea16454a9
Data de publicació: 04/juny/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: a0cadab5c68d4e94c51f4127ca0ff34f1d32993a
Data de publicació: 04/juny/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 534f32fa399ed0699de597936c523fb802b98a29
Data de publicació: 04/juny/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2f6e2b628ea2bcc29fb00faa95abda6da54a077a
Data de publicació: 05/juny/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 3fba7e41a67d88c1d26883bce6506d926d52a702
Data de publicació: 05/juny/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c77b17ca720a663f006ebf6ae0cbddfa7e44c135
Data de publicació: 19/juny/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 98dd60542e80f67baf0d8b1baa9f5cde2a613cee
Data de publicació: 05/juliol/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 74f2950e1b878667b994bee707781b09ed604174
Data de publicació: 14/setembre/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 5d787b274d373a11ce632efcc2ede4c345373486
Data de publicació: 14/setembre/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 26a7d1ecbdf25f40fedcc59300dbbc3355f66765
Data de publicació: 14/setembre/2018
Segell de verificació:

Contracte d'obres del projecte de peatonalització i millores urbanes del passeig Saralegui, passeig Londres i Avinguda Alemanya del Port de Pollença

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 92b27fdc32691f074741a5b8ea41d6c825fba07e
Data de publicació: 21/agost/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 663ee538bc542e7047aff993b28e7e4d5b7d5d5b
Data de publicació: 31/agost/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 0501830741ec5d19f3103f6c4b3371b626e38252
Data de publicació: 19/setembre/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 0c07afa7b991133675252ba3af4eb9c005b401f9
Data de publicació: 20/setembre/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 6c76cce0fbf65f11f4ea43af7c6e90e14032752c
Data de publicació: 22/setembre/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 60f830085dca719245533bb4f180509ff51029e3
Data de publicació: 10/octubre/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9c2b17339eb0c6ff292ef3312721bcf4221a0191
Data de publicació: 11/octubre/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 44bd4dbffaf984a60cd6043ee788113f73c98f02
Data de publicació: 16/octubre/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f5940310d458e8b675a9ba6f2d8408f31b78b8d1
Data de publicació: 31/octubre/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f99148bf31d52f8fc7507523f6542322962197c5
Data de publicació: 14/novembre/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: dfe79c563ee0c38877c0c56330cad7a7d1d0be62
Data de publicació: 17/novembre/2017
Segell de verificació:

Adequació i supressió de barreres arquitectòniques del centre cultural Guillem Cifre de Colonya

EL PROPER DIA 2 DE MARÇ DE 2017  A LES 9 H. ES PROCEDIRÀ A L'OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 4 EN ACTE PÚBLIC.

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 87063055da41331988c15ff2c1087b92c5d8d4d0
Data de publicació: 10/febrer/2017
Segell de verificació:
PPT
Emprenta digital SHA1: 104c577d1f564064fd2cd3f9de67f44d35b97b71
Data de publicació: 10/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: e2f59ba48c2ef81d6690c727247ddd2ef66459b3
Data de publicació: 13/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 68ea110484a3f20fb9080c3ba24d2a6c64192494
Data de publicació: 02/març/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: a35bd3ad4f112476fc13e323eba5cd85723f6aac
Data de publicació: 02/març/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 1dddb4fc302bda7f8552725b1096ed42d5abd8b0
Data de publicació: 06/març/2017
Segell de verificació:

Contracte d'obres de "Rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença"

Convocatòria pel proper dimecres 08/03/17 a les 9:30 hores de la Mesa de contractació per a l'avaluació de les proposicions tècniques contingudes en el sobre núm. 4; obertura de les proposicions tècniques respecte dels criteris avaluables mitjançant fórmules i de la proposta econòmica i, si escau, proposta d'adjudicació

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 8d18f4d5c19cb0dc781fc0f723e87bede183a247
Data de publicació: 08/febrer/2017
Segell de verificació:
PPT
Emprenta digital SHA1: 8d114a143c5a2f7e75eb29c92ea19a19e77eab70
Data de publicació: 08/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: ccc721fa306e524c75582450da889a3db1ca875a
Data de publicació: 10/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 0f264f86cfa0aa04ddb161f9ccd4d4a6608a08dc
Data de publicació: 24/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2950117d9c448d77d2f0dbdae55cb82ae8c98693
Data de publicació: 02/març/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f2648db1a57ac78976770edb008e648b3fb9cd8a
Data de publicació: 08/març/2017
Segell de verificació:

Contracte d'obres de "Rehabilitació i adequació de les infraestructures de la urbanització de Gotmar del Port de Pollença- fase III

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: d7d23186bb21cd077b63233021d104baa3973a14
Data de publicació: 08/agost/2016
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 007a1dcdfdfcf29afcbf9e272125765bd37ee2aa
Data de publicació: 11/agost/2016
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: d0fd99ab2db8768edb71d40ba3a02629569d7774
Data de publicació: 29/agost/2016
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9ec89f7cc3c3dee34ac3261d1a35110d040b46fa
Data de publicació: 09/setembre/2016
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 8b3c333d475bcc0605735a9f0b8f4adc633f7eb8
Data de publicació: 13/setembre/2016
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9c0329c889538c1e2bef2406c54779be6635488c
Data de publicació: 15/setembre/2016
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 323093d558b3fc82cdee6762be2337cbd976eacb
Data de publicació: 03/octubre/2016
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: d16d3dc95a9c021be1005fbd32127ff05db93dca
Data de publicació: 04/octubre/2016
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 333da37ddd917acf8b3caa8dabbb1e617363280e
Data de publicació: 04/octubre/2016
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: db113674f00e7b9c56d7bf807e70ea6ad29ac1d0
Data de publicació: 05/octubre/2016
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 6062a9d6a18a8fcec63edd1d37ae857a750c90ff
Data de publicació: 06/octubre/2016
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 016d6f949d4c7e42a4a7e906ae5862da53a66181
Data de publicació: 09/novembre/2016
Segell de verificació:

Contracte d'obres del projecte de millora del paviment, voravies, enllumenat i aigua potable de l'entrada a Pollença per Ca'n Febus

Undefined

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 34dbc1a98adaffde5fcb3ad3a3c2ef70862789c0
Data de publicació: 19/novembre/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c2503a65299260e9bea70b3bca8d4fe544e222ab
Data de publicació: 04/desembre/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 1fe02d4133967d01f27e114c57e406afff2c3854
Data de publicació: 09/desembre/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 3d9499ccefb8003d6a1c4dd4a5aeb0b28e294a3d
Data de publicació: 09/desembre/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 058a470b64c91029297043801988658ccb7dd9b0
Data de publicació: 10/desembre/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 75f5b1cb354db551e6d220fad41cbbd9173bc038
Data de publicació: 11/desembre/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f1159a922fb395fe6c39af97f2675d47e42b0890
Data de publicació: 11/desembre/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: a520f61f0bb1fc708f49123063c2d3bdaeddd4a7
Data de publicació: 11/desembre/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 346b6d28b8a9bc13a3b389ae9ed0800da0f028e6
Data de publicació: 23/desembre/2015
Segell de verificació:

Contracte d'obres del projecte de "Moll de descàrrega a la deixalleria del polígon industrial de Pollença"

ES CONVOCA LA MESA D'OBERTURA SOBRE 2 

INFORMACIÓ DEL CONTRACTE DEL PROJECTE DE “MOLL DE DESCÀRREGA A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE POLLENÇA”, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, ÚNIC CRITERI PREU I TRAMITACIÓ URGENT.

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: EMSER 2002 SLU

b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.

c) Número d’expedient: Expedient de contractació núm. 01/2015/EMSER

Català

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: fd7f41fe8c2832ae3707f0249e54a5403f5c92bc
Data de publicació: 16/març/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 92bf993cd078a08ebf1d7272366a121d5f8c427d
Data de publicació: 16/març/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c751bac14f8c74e35e0dd3e63fb5657745132a71
Data de publicació: 20/març/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 6e864593d11657496f27d73d8211f342bc590a5f
Data de publicació: 24/març/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9ffaeaa77c19e0d49c0b1e138d880aac7e317664
Data de publicació: 27/març/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: ceae07aef856c7ab83c6ef3c54c0aaadb7f7ef11
Data de publicació: 31/març/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 33255442fd7085c4c52c5cf2b99cff55af415e33
Data de publicació: 08/abril/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f59e856cfe99050c4288459b1d3df90555ca8d84
Data de publicació: 13/abril/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 17f97fd5c9510f48be26ef5bb9af6873d9b2f8ba
Data de publicació: 14/abril/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 4233d8e89c8360de8b5f250e3b9b62a86febe56d
Data de publicació: 06/maig/2015
Segell de verificació:

Rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de diversos carrers del Port de Pollença

Data límit presentació: 5 DE MARÇ DE 2015
Pressupost base licitació: 247.918,06 € (IVA exclòs)
Termini del contracte: 4 mesos
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Garanties i dipòsit: 5% de l'import d'adjudicació (IVA exclòs)
Aprovació expedient i plec de condicions: 30 de desembre de 2014
Data publicació BOIB: 7 de febrer de 2015
Acta obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Adjudicació definitiva: 

Català

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: cac94d74fefdcf292c818dbc2c2a276d0e402502
Data de publicació: 25/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 0181dafd3ee7036adf5ef6e380c18d618ec1fd09
Data de publicació: 25/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 4392ecaf6dae9d98e9968fc32689ad61493970a3
Data de publicació: 25/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 4eea0299f845093d8714b2271d8e6584be66121f
Data de publicació: 25/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c4f05e51ac6fc406f65ac46c98749f999c52d1d3
Data de publicació: 25/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: e96693632d75a78ababc4e29fa8a839299e38305
Data de publicació: 25/febrer/2015
Segell de verificació:
ESS
Emprenta digital SHA1: dcec73dc0c6960f1a0df7bd7057d82a9e9c83a7e
Data de publicació: 25/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 4276b1c14884d2cc8f28862fbd1d6cf5ccf5daec
Data de publicació: 25/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: b5fdd41efb838f03a4a56fc6484769b140569dd8
Data de publicació: 25/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 3ad6f48e2f4af495e411b92490c93634b55dc9e2
Data de publicació: 25/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 38bfe5aad79c9b0a7b68c170102bf7767c5926ff
Data de publicació: 25/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 96e186fbe122293c1f2bdb8e8ce21461324f4422
Data de publicació: 25/febrer/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c3cfb36093bb9edc0fbdb8229c1f7256b9c588b4
Data de publicació: 09/març/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: b45df6e1090ff85da5e84537eaf7b651aece6b9a
Data de publicació: 10/març/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 267207a3680469a53ee89d323caeb3bbf5785ff3
Data de publicació: 10/març/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 6d53869de13dcee874665fc28dd97c0a7b545ddf
Data de publicació: 10/març/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: a8b277127d9ea33d28a33b066e6a30cafda21647
Data de publicació: 10/març/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9b1735d6b07e4a21d5864cb0b70b98267531f486
Data de publicació: 11/març/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 89041097429bf1ba2ca9e76d1f2d5cfa5a3b48c6
Data de publicació: 26/març/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 98147da0100d3868e66ceefeb246d0620d8f5ffa
Data de publicació: 30/març/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 5d80a68bcb5dde59ecdf67c7cfe9b58941cb07e3
Data de publicació: 30/març/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 024976ca60ba1e2033980820b5d658b671512c42
Data de publicació: 07/abril/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: fbad7abfe2335d514cc7a3ff657b94cf35a2ea82
Data de publicació: 27/agost/2015
Segell de verificació:

Pàgines

Subscriure a RSS - Obres