El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Contracte d'obres de "Rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença"

Informació

Convocatòria pel proper dimecres 08/03/17 a les 9:30 hores de la Mesa de contractació per a l'avaluació de les proposicions tècniques contingudes en el sobre núm. 4; obertura de les proposicions tècniques respecte dels criteris avaluables mitjançant fórmules i de la proposta econòmica i, si escau, proposta d'adjudicació

Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dimecres, 8 febrer, 2017 - 15:00
Data termini : 
dimecres, 22 febrer, 2017
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 8d18f4d5c19cb0dc781fc0f723e87bede183a247
Data de publicació: 08/febrer/2017
PPT
Emprenta digital SHA1: 8d114a143c5a2f7e75eb29c92ea19a19e77eab70
Data de publicació: 08/febrer/2017
Emprenta digital SHA1: ccc721fa306e524c75582450da889a3db1ca875a
Data de publicació: 10/febrer/2017
Emprenta digital SHA1: 0f264f86cfa0aa04ddb161f9ccd4d4a6608a08dc
Data de publicació: 24/febrer/2017
Emprenta digital SHA1: 2950117d9c448d77d2f0dbdae55cb82ae8c98693
Data de publicació: 02/març/2017
Emprenta digital SHA1: f2648db1a57ac78976770edb008e648b3fb9cd8a
Data de publicació: 08/març/2017