El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Contracte de subministrament per a l'adquisició de cinc compactadors elèctrics de 20 m3 de capacitat, per a l'empresa municipal de serveis EMSER 2002 SLU

Informació
Número expedient: 
2017/02
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dilluns, 3 abril, 2017 - 10:30
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 2e47415f07dce752df4836aff7b4741997f35e71
Data de publicació: 03/abril/2017
PPT
Emprenta digital SHA1: f5ef36467edd8729806d4be658f00f73687d92c2
Data de publicació: 03/abril/2017
Emprenta digital SHA1: a49ab0277047016fe141c11fb3ea6f837a4972ee
Data de publicació: 04/abril/2017
Emprenta digital SHA1: c176c1f4d2d038aa8d00bf516390a551e2f4488f
Data de publicació: 21/abril/2017
Emprenta digital SHA1: 4a836cab42a960a958e8594781f1961873b5bc35
Data de publicació: 21/abril/2017
Emprenta digital SHA1: 460567f838dcb157c79e914edd6c28e23696d83c
Data de publicació: 25/abril/2017