El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Contracte administratiu del servei de col·laboració en matèria d'inspecció tributària dels tributs locals de l'Ajuntament de Pollença

Informació
Data de publicació: 
dimarts, 27 febrer, 2018 - 11:00
Data termini : 
dimecres, 14 març, 2018
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 5fb2ad4b8028e23725ebf63f473713f16d2b9125
Data de publicació: 27/febrer/2018
Emprenta digital SHA1: 96f60ebc716af0b8ecaa81fe3d5236b0c276120f
Data de publicació: 27/febrer/2018
PPT
Emprenta digital SHA1: 9ca66fa247f3df27b58d8ddcd596ecb5cca84557
Data de publicació: 27/febrer/2018
Emprenta digital SHA1: 305d25e60d22a82df1c833f5fb1446a01b653b87
Data de publicació: 16/març/2018
Emprenta digital SHA1: 3c7d7a221b4a74e44188e98c2cfcbbbca33fc458
Data de publicació: 19/març/2018
Emprenta digital SHA1: 095d68187785bffc2dded68c54537d444d697f34
Data de publicació: 21/març/2018
Emprenta digital SHA1: 84dda20dd86e99e1353c989eac99571379016c95
Data de publicació: 27/març/2018
Emprenta digital SHA1: 8e8c298d726027a88bb7ea0ba7e22dd8e35c30c7
Data de publicació: 04/abril/2018
Emprenta digital SHA1: 969b5b7e67c65b6701adbde5c7627ebf70747fd4
Data de publicació: 04/abril/2018
Emprenta digital SHA1: dc596ba85ae6e2067399b8f658640ab03402305a
Data de publicació: 17/maig/2018