El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Tècnic d'Administració General. Funcionari de Carrera

Es comunica la data de revisió del primer examen.

Es fa públic el resultat del primer exercici.

Es fa públic el  resultat de la prova de català.

Es fa pública la resolució d'admesos definitiva, la composició del tribunal i data de l'inici de les proves selectives.

Aprovació llista provisional d'admesos.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part al procés selectiu serà des del 21 de desembre de 2018 al dia 22 de gener de 2019 ambdós inclosos.

Bases específiques per cobrir una plaça de Tècnic d'Administració General.