El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Procés Unificat de Policia Local

Publicació nota informativa calendari i torns primer exercici procés unificat.

Es publica llista definitiva de persones admeses i excloses i dates del primer exercici.

Es publica llista provisional de persones admeses i excloses, a l'efecte de què, si escau, les persones interessades puguin esmenar la seva sol·licitud, en el termini de 10 dies des de l’endemà que s’hagin publicat aquestes llistes en el BOIB (fins 1 de juliol).

Model sol·licitud d'admissió.

Es publica la convocatòria del procés al BOIB.