El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Oficial 2a. neteja, personal laboral fix, torn de promoció interna

Es publica la puntuació total i proposta de contractació.

Es fa públic el resultat del concurs de mèrits.

Es fa públic el resultat del segon exercici.

Es fa públic el resultat del primer exercici.

Es fa pública la resolució d'admesos definitiva, la composició del tribunal i data de l'inici de les proves selectives.

Aprovació llista provisional d'admesos.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part al procés selectiu serà des del 21 de desembre de 2018 al dia 22 de gener de 2019 ambdós inclosos.