El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Convocatòria Professor Violí, personal laboral interí de la Fundació Pública Escola de Música de Pollença

Publicats els resultats dels tres exercicis, concurs de mèrits i puntuació final.

Es publica llista definitiva d'admesos, nomenament tribunal i data inici proves.

Bases i convocatòria. El termini per la presentació d'instàncies serà des del dia 24/08/18 a dia 6/9/18, ambdós inclosos.