El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Recurs contra les subvencions a la retolació en català

 

L'Ajuntament de Pollença, demana a Rajoy i a Salom que desisteixin del recurs contra les subvencions al petit comerç per retolar en català.

Les ajudes concorden amb l'estatut i la llei de normalitzacio linguística.

El matí de dimarts dia 15 de maig el Parlament balear debatrà el recurs interposat per l'advocacia de l'estat contra les bases que regulen les subvencions a les empreses que emprin el català en la retolació.
L'Ajuntament demana al Sr. Rajoy i a la Sra. Salom que retirin el recurs contra l'ajuntament de Pollença per subvencionar la retolació en català dels establiments comercials.

En aquest sentit l'Ajuntament vol recordar que el foment de la llengua catalana és una obligació derivada de l'Estatut d'Autonomia (2007) i sobretot de la llei de Normalització lingüística aprovada el 1986. Precisament sobre aquestes dues normes es sostenen aquestes subvencions, que des de fa vint anys se convoquen de forma ininterrompuda, la darrera edició per unanimitat del ple municipal.
Cal rcordar igualment que la Llei de Normalització linguistica, va obtenir el vistiplau del tribunal Constitucional (STC 123/1998, de 23 de juny,) especialmemt els artcles 33 i 37 que diuen textualment:

Article 33
Els poders públics de la comunitat autònoma adoptaran les mesures pertinents i proveiran dels mitjans necessaris per al coneixement i ús de la llengua catalana en tots els àmbits i
activitats de la vida social

Article 37
1. Els poders públics de la comunitat autònoma han de fomentar l’ús de la llengua catalana a la publicitat.
2. Així mateix, s’ha d’impulsar l’ús ambiental del català i, de manera especial, la retolació en llengua catalana en tot tipus d’entitats socials i culturals, mercantils i recreatives.