El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Punt d’informació i assessorament jurídic sobre els drets de les dones (part forana)

Comunicar que s´ha iniciat el Servici al municipi de Pollença.

Es tracta d ún punts d’informació i orientació jurídica en matèria de Dret civil, penal, administratiu, laboral, internacional i estrangeria, justícia gratuïta i especialment en les àrees d’igualtat, família i violències masclistes.

Les persones beneficiàries d’aquest servei seran, d’una banda, els professionals i les professionals de diferents serveis susceptibles d’atendre dones i, de l’altra, dones de qualsevol nacionalitat que necessitin assessorament, orientació i informació jurídica en matèria de dret civil, penal, administratiu, laboral, internacional i estrangeria, justícia gratuïta i especialment en les àrees d’igualtat, família i violències masclistes.

El servei es prestarà preferentment a les dones residents a la part forana de l’illa de Mallorca i als professionals i les professionals que desenvolupin les seves funcions a la part forana de l’illa de Mallorca.

L'atenció presencial es durà a terme el dijous de 16 a 19'30 h, previa cita. El número d’atenció per fer consultas i demanar cita serà el 673787601.

L'advocada encarregada d'aquest punt d'informació serà na Dolores Puertas Puyol.