El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Pressuposts Participatius

Des de l'Ajuntament de Pollença estem iniciant els Pressuposts Participatius 2018, un instrument de participació ciutadana que permet a la gent decidir com gastar una quantia total de 200.000 €, dintre del capítol d'inversions, això és, noves inversions o reformes i/o manteniment de les existents.

Imatges: