El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

L’Ajuntament de Pollença inicia els tràmits per a l’obtenció de la Norma SG CITY 50-50

 

Promoguda per l’Associació Forgender Seal, aquesta és la primera norma d’àmbit internacional que permet implantar un sistema de gestió per avaluar i certificar el compromís dels governs municipals a favor de la igualtat de gènere. A més, impulsa, promou i posa a la disposició dels municipis una eina que afavoreix la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques i actuacions de l’administració local.

Des de l’Ajuntament de Pollença entenem que lluitar per la igualtat de gènere és una responsabilitat que hem d’assumir tots, una lluita conjunta que és impossible de lliurar sense la participació de tots els agents que conformen l’entramat social per poder garantir que els drets estiguin reconeguts i es puguin fer efectius des de les esferes personals i domèstiques fins al conjunt dels espais públics. Per això, trobam que la primera passa és treballar per millorar l’eficàcia, eficiència i qualitat en la implementació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la governança municipal, amb la finalitat de crear un pla de polítiques d’igualtat de gènere consolidat i efectiu.

Conseqüentment, l’Ajuntament treballa amb l’associació Forgender Seal en un procés de certificació a través del qual el municipi obté el Distintiu per la Igualtat de Gènere.

Per a més informació sobre la norma SG CITY 50-50 podeu accedir a l’arxiu que trobareu a continuació.