El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

L’Ajuntament amplia la zona de recollida porta a porta al nucli de Pollença

 

És una de les mesures del Pla de residus 2016-2020 que afecten directament als ciutadans. 

Des del proppassat dia 2 de gener, al nucli urbà de Pollença la recollida de residus ha sofert alguns canvis en quant als dies i horaris de recollida. Es mantenen totes les freqüències existents (tres dies de rebuig, i una de cada fracció selectiva, paper, vidre i envasos), però s’han canviat els dies de recollida.

Per altra banda, s’han eliminat 12 contenidors de la via pública ampliant-se la recollida porta a porta a 180 habitatges més, arribant a més del 85% del nucli urbà de Pollença.

L’objectiu d’aquesta reorganització és la unificació progressiva de les zones de recollida, per tal de preparar el servei per a donar compliment al que disposa el Pla de Residus del municipi, aprovat per unanimitat al Ple de l'Ajuntament, que és recollir porta a porta el 100% del nucli de Pollença incloent la nova fracció de matèria orgànica.

Per tal de dur a terme aquesta mesura, l’empresa municipal EMSER, responsable dels serveis de recollida, ha duit a terme una reestructuració dels seus efectius, sense que aquesta mesura hagi suposat un sobrecost al servei.

Aquesta modificació del sistema de gestió de residus que està previst en l’acció 4.03 del Pla de Residus aprovat per unanimitat pel Ple Municipal.

L'aplicació del Pla Municipal de Residus té per objectiu aconseguir augmentar significativament la recollida selectiva actual del voltant el 15% en que estava estancat en els darrers anys fins a més del 50% que es posa l'Ajuntament com a objectiu mínim a assolir. També es pretén beneficiar econòmicament en les seves taxes els usuaris que facin separació de residus amb bonificacions a partir de l'any 2018. Objectius ambiciosos però imprescindibles per fer el nostre municipi un referent en sostenibilitat i compromís ciutadà amb el medi ambient.

En aquest enllaç es poden trobar els nous horaris de recollida i la zonificació del casc urbà.