→Oficina electrònica

El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Exposició pública

Escola matinera

El termini per presentar les instàncies i la documentació prevista en la convocatoria serà de deu dies naturals, des de dia 02 de novembre fins dia 11 de novembre  de 2016  ambdós inclosos.

Transport escolar

Es fa pública la Proposta de Resolució definitiva per a la concessió de subvencions per a beques de transport escolar per a l'alumnat de Batxillerat I Formació Professional.

Es fa pública la Proposta de resolució provisional, atorgant als interessats un termini de 5 dies naturals, des de dia 15 de desembre fins a dia 19 de desembre de 2016, ambdós inclosos, per presentar al·legacions.

El termini per presentar les instàncies i la documentació prevista en la convocatoria serà de deu dies naturals, des de dia 02 de novembre fins dia 11 de novembre  de 2016  ambdós inclosos.

Pàgines

Subscriure a Exposició pública