El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l'accés a l'esport de competició i realització d'activitats esportives 2017

Es publica el Certificat de l'acord de Junta de Govern de 21 de novembre de 2017 de concessió de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l’accés a l’esport de competició i realització d’activitats esportives de l’any 2017.

Es fa pública la proposta de resolució DEFINITIVA per a la concessió de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l'accés a l'esport de competició i realització d'activitats esportives 2017.

Es fa pública la proposta de resolució provisional. Els interessats/des tenen fins a dia 15 de novembre de 2017 per presentar al·legacions. Si no es presenten al·legacions dins del termini concedit, la proposta de resolució formulada tindrà el carácter de definitiva.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza dia 26 de setembre de 2017