El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora dels preus públics per la utilització de piscines, intal·lacions esportives i altres serveis anàlegs