El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Aprovació de la cessió gratuïta de la titularitat del bé patrimonial situat en el carrer Cecili Metel 69 de Pollença a favor del Servei de Salut de les Illes Balears per a la construcció d'un nou centre de salut en el municipi de Pollença