Guia de Pollença

La Guia de Pollença és una descripció sumària de la geografia, la història, l’economia i la cultura del municipi de Pollença. La informació que ofereix és només una primera passa per conèixer la realitat d’un municipi d’una gran riquesa i complexitat humana i física, com es pot comprovar per l’abundant bibliografia que ha generat el seu estudi.

Pere Salas

Bibliotecari i Arxiver de l’Ajuntament   


Source URL: https://www.ajpollenca.net/node/298