Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Certificats Internacionals

L'AJUNTAMENT DE POLLENÇA DISPOSA DELS CERTIFICATS INTERNACIONALS ISO 9001 I ISO 14001 PER A LA GESTIÓ DE LES SEVES PLATGES

- Es tracta de la primera corporació local de les Balears que aconsegueix certificar d'acord a ambdós referencials.

- L'abast d'aquesta certificació engloba 17 platges i zones de bany del municipi.

L’Ajuntament de Pollença disposa de la certificació d'acord amb les Normes Internacionals ISO 9001 "Sistemes de Gestió de Qualitat" i ISO 14001 "Sistemes de Gestió Mediambiental", assolit a principi de la temporada 2014.

L'abast de la certificació, que ha passat un procés previ de tres auditories, abarca la gestió integral de serveis de platges de competència municipal: Neteja, manteniment abalisament, explotació de serveis temporals, servei de salvament i vigilància, i informació a Cala Barques, Cala Molins, Cala Formentor, Platja d 'Albercuix, Platja del Port de Pollença (Tamarells). Neteja i informació en: Cala Castell, Cala Estremer, Cala Clara, El Maressar, Cala Carbó, Cala Bóquer, Cala Figuera, Cala en Gossalba, Cala Murta, Cala en Feliu, El Caló, Can Cullerassa

 Aquest sistema de gestió ISO perquè suposen una millora continua, fet que els converteix en més exigents cada any. A més, hem pogut certificar platges verges, integrades en el funcionament del sistema de gestió de platges del municipi, que d’altra forma no serien reconegudes.

Per disposar d’aquestes certificacions, pioneres a Balears en quan a l’abast de les mateixes, s’ha treballat al llarg d’un any, havent realitzat anualment sessions formatives, més de 400 enquestes a usuaris de totes les platges de Pollença, i més de 30 inspeccions tant de les pròpies platges com dels concessionaris de tots els serveis, als quals, per altra part, s’ha d’agrair la seva implicació i col·laboració. La obtenció d’aquests reconeixements és un revulsiu de qualitat per un dels principals atractius turístics del municipi.