Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Memòria curs

Us pot interessar

  • Telèfon: 971 53 04 37
  • Mòbil: 606 401 728
  • Adreça: C/ de Munar, 16, Pollença
  • Contacte

Memòria del policia tutor del curs 2012-2013

La memòria del curs 2012-2013 registra una davallada de l’absentisme escolar a totes les illes

Els policies tutors de les Illes Balears feren més de cinc mil actuacions el curs passat

Els agents tutors de les Illes Balears feren el passat curs escolar 5.578 actuacions, de les quals més de la meitat -3.408- tingueren lloc fora de l’àmbit escolar (el 61,09%), altres 2.095 foren actuacions en l’àmbit escolar, i 75 (l’1,34%) tingueren relació amb les noves tecnologies. De totes les actuacions fetes per aquests agents a les Illes, cal destacar les relacionades amb l’absentisme escolar, que va baixar notablement en comparació amb les xifres registrades en el curs anterior 2011-12.

En aquest sentit, i per poder fer una comparació, s’han utilitzat les dades de 14 municipis i de 145 centres escolars, els mateixos utilitzats el curs 2011-2012. Així, durant el curs 2011-2012 es varen localitzar 799 alumnes fora dels centres escolars en horari lectiu, en contraposició als 461 del curs 2012-13, és a dir, es registraren 338 estudiants absents menys (un 42,30%).

Segons les dades generals de la memòria del curs 2012-2013, 48 municipis de les Illes comptaren amb policies tutors, que donaren servei a 205 centres educatius d’infantil, primària i secundària, i atengueren 75.249 estudiants (47.485 d’infantil i primària i 27.764 de secundària i batxillerat).

Segons l’informe, les actuacions totals del curs passat foren 5.578, de les quals el 37,55% foren actuacions amb menors en l’àmbit escolar. Les actuacions per absentisme escolar van representar el 15% del total d’accions, seguides de les actuacions en matèria de seguretat ciutadana dins l’àmbit escolar (13,84%); les actuacions en matèria de substàncies tòxiques (4,52%) i les actuacions de caire penal dins l’àmbit escolar (4’28%). La comparativa va donar un descens del 13,80% en les actuacions en matèria de substàncies tòxiques dins l’àmbit escolar, i del 18,19% en les actuacions en matèria de seguretat ciutadana dins l’àmbit escolar.

Dins el bloc d’actuacions fetes amb menors fora de l’àmbit escolar (en total 3.408), hi figuren: la identificació de persones sospitoses (578 actuacions), els oficis dels jutjats de menors i de la fiscalia de menors (984), els informes als serveis socials municipals (398), les notificacions al registre de maltractament infantil (78) i les actuacions en violència de gènere amb menors implicats (18), entre d’altres. També destaquen les 75 actuacions relacionades amb l’àmbit de les noves tecnologies.

Pel que fa als programes d’educació viària, el curs 2012-2013 els policies tutors feren 2.293 sessions en les quals participaren 26.522 nins i nines de 109 centres. També es feren xerrades preventives, en total 409 sessions a les qual assistiren 8.549 alumnes de 33 centres de secundària. Els temes tractats varen ser: els perills de les noves tecnologies (Internet), l’ús de les xarxes socials, l’assetjament escolar, el consum de drogues legals (botellot), la circulació amb ciclomotors i la prevenció i abordatge del consum de drogues.

Si voleu tenir més informació podeu consultar la memòria completa. (afegir el PDF)