Urbanisme i Llicències

L’Ajuntament de Pollença posa a disposició dels ciutadans informació sobre la normativa urbanística que és d’aplicació al terme municipal de Pollença i que està actualment en vigor. Al web també trobareu informació detallada dels projectes urbanístics recentment aprovats i que s’han executat o estan en procés d’execució.

Què més puc trobar al web?

EL CATÀLEG DE PATRIMON

Podeu consultar les fitxes aprovades corresponents als elements catalogats en els plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic. Conté els camps referents a la descripció de l'element i les possibles intervencions dins el marc de les normes dels plans de protecció.

CATÀLEG DE CAMINS DEL TERME MUNICIPAL DE POLLENÇA 

Podeu consultar els camins del terme municipal de Pollença que estan inventariats i conèixer aquells que poden tenir interès per als excursionistes. També hi trobareu els plànols corresponents.

NORMATIVA DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE POLLENÇA 

La normativa actualitzada del Pla General d’Ordenació Urbana de Pollença, amb les diferents modificacions puntuals.

 I si vull més informació?

ATENCIÓ EN LÍNIA

Podeu fer consultes urbanístiques bàsiques a través d’Internet amb caràcter informatiu, no normatiu.

CITA PRÈVIA PER A INFORMACIÓ PRESENCIAL

Per informar-vos sobre planejament i qualificacions, afectacions urbanístiques, i també per consultar exemplars de planejament i realitzar gestions diverses (p.e. tramitar un permís d’obra major, menor, etc.) podeu parlar amb els tècnics, arquitectes, aparelladors, jurista, etc. de 12 a 14 hores. demanant la cita en el següent link ajpollenca.sedelectronica.es/citaprevia.0

A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA TAMBÉ PODEU EFECTUAR DIFERENTS TRÀMITS 

Enllaços

Visor Pollença


Source URL: https://www.ajpollenca.net/node/2152