Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Fes un pagament.

  Agència Tributària de les Illes Balears oficina de Pollença

  Si vols fer un pagament telemàtic de tributs i altres recursos locals pots fer-ho presencialment a l’oficina de Pollença de l’Agència Tributària de les Illes Balears o bé a través de la plana web de l’Agència Tributària (hyperlink: http://www.atib.es/general/Municipio.aspx?mun=42)

  Quins pagaments puc fer a través de l’Agència Tributària de les Illes Balears?

  A través de la plana web de l’Agència Tributària de les Illes Balears pots fer els següents tràmits:

  Tràmits i pagaments - Vehicles

  • Impost de vehicles sobre tracció mecànica
  • Multes de trànsit
  • Model 620 (Impost sobre transmissions patrimonials de determinats mitjans de transport usats entre particulars)
  • Domiciliacions
  • Còpia de justificant de pagament
  • Altres tributs

  Tràmits i pagaments – Cases i Terrenys

  • Domiciliacions
  • Còpia de justificació de pagament
  • Altres tributs
  • Plusvàlua
  • Simulació de la plusvàlua
  • Model 600
  • Taxa de residus urbans

  Tràmits i pagaments – Activitats econòmiques i altres tributs

  • Còpia de justificant de pagament
  • Altres tributs
  • Auto liquidació de taxes locals
  • Descàrrega d’impressos i formularis


  Si vols fer altres tràmits pots consultar la seu electrònica.

   

  Us pot interessar

  Dilluns a dijous laborals, de 8:15 h. a 13:30 h. I de 15:15 h. A 16:45 h.

  Divendres laborals, de 8:15 h. A 14:30 h.


  • Telèfon:971 531 777
  • Fax: 971 534 350
  • Adreça: c/ Ramón i Cajal, 2, Pollença
  • Email:pollensa@atib.es
  • Horari: Consulta els dies festius autonòmics i locals del 2014 (hyperlink: Resolució del conseller d'Economia i Competitivitat de 29 de novembre de 2013)