Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Cobertura 1 plaça d'oficial de policia per promoció interna, per estabilització

09-Desembre-2022

Es publiquen les Bases Específiques, la convocatòria sortirà més endavant.

El termini de presentació de sol·licituds és de dia 9 de desembre de 2022 a dia 9 de gener de 2023. (ambdós inclosos).

Es fa públic el resultat del primer exercici de les proves d'oficial de policia, als efectes pertinents.

Es fa pública la convocatòria per a la revisió del primer exercici i la realització del segon exercici.

Es fa públic el resultat del segon exercici

Es fan públics els tres supòsits pràctics que es varen triar per a la prova de dia 23 de maig de 2023  per cobrir una plaça d'oficial

Es fa públic l'anunci de la data de revisió del segon exercici del procediment selectiu

Es fa publica la data del tercer exercici de les proves d'oficial de policia, així com la data d'avaluació dels mèrits.