Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

BORSA D'ARQUITECTES FUNCIONARIS INTERINS

20-Desembre-2022

Es publiquen les bases i s'obri el termini per presentació d'instàncies , que serà de dia 21 de desembre de 2022 a dia 12 de gener de 2023, ambdós inclosos.

Es fa pública la llista provisional d'admesos, la designació del tribunal i la data de valoració dels mèrits per a la constitució de la Borsa.

Es fa pública la relació provisional de la valoració dels mèrits per a la borsa d'arquitectes.

Es convoca el tribunal als efectes d'estudi de la revisió dels mèrits.

Es fa públic el resultat de la revisió dels mèrits i la relació definitiva d'aspirants per constituir la Borsa de treball d'arquitectes.

Es fa públic el decret de constitució de la Borsa d'arquitectes.