Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Ofertes d'ocupació pública

Es fan públiques les Bases Específiques que regiran el procediment selectiu per cobrir 3 places d'auxiliars d'administració general, funcionaris de carrera.
El termini per presentar les sol·licituds és des de dia 26 de novembre a dia 10 de desembre, ambdós inclosos.
Es fa públic que mitjançant el corresponent anunci al BOE s'ha ampliat el termini per a la presentació d'instàncies fins dia 31 de gener de 2022, inclòs.
S'ha publicat al BOE de dia 10 de desembre de 2021 la convocatòria de la plaça de Bibliotecari Arxiver.
Es fa públic el protocol a seguir durant les proves selectives, en aplicació de les mesures sanitàries per evitar la propagació del Covid.
Decret de constitució de la borsa.