Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Ofertes d'ocupació pública

Es publiquen les Bases Específiques, la convocatòria sortirà més endavant.

Es fa pública la resolució  d'admesos provisional, la designació del tribunal i les dates previstes d'inici del procediment selectiu; hi ha deu dies hàbils per presentar reclamacions, de dia 21 de novembre a dia 2 de desembre, ambdós inclosos.

El termini per presentar les instàncies és de dia 18 de novembre a dia 1er de desembre, ambdòs inclosos.

Anunci de resultats del segon exercici
Procés unificat Policia Local
Aprovació llista provisional d'admesos, nomenament tribunal i data proves del Concurs-oposició per cobrir un lloc de treball de Bibliotecari-arxiver, personal laboral fix.
Constitució borsa tècnic d'Educació
Anunci constitució borsa de treball. Publicació web 13 06 2022

Es fan públiques les Bases i  convocatòria que regiran el procediment per designar el lloc directiu públic professional de director/a de Residència