Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Ofertes d'ocupació pública

Resultat del 3er exercici i data revisió.
Publicació convocatòria. El termini de presentació de sol·licituds és de 30 de març a 29 d'abril de 2022 (ambdós inclosos).
Anunci constitució borsa de treball. Publicació web 13 06 2022

Es fan públiques les Bases i  convocatòria que regiran el procediment per designar el lloc directiu públic professional de director/a de Residència

El termini de presentació de sol·licituds és del 22 de febrer al 22 de març (ambdòs inclosos). Qualsevol sol·licitud presentada fora d'aquest termini no s'admetrà.

Anunci tribunal qualificador valoració provisional fase concurs i puntuació total provisional concurs oposició.

Anunci tribunal qualificador resultat definitiu segon exercici i convocatòria tercer exercici
S'ha publicat al BOE de dia 10 de desembre de 2021 la convocatòria de la plaça de Bibliotecari Arxiver.