Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Neteja i reparació de fonts municipals

07-Octubre-2014

Les fonts de la plaça Major de Pollença estaven en mal estat de conservació i l’Ajuntament ha procedit a recuperar el seu estat original de la plaça Major de Pollença, concretament la de davant

l’antic cinema Capitol i la font del costat de Can Teresa.


Emplaçament: Plaça Major, Pollença

Projectista: Ajuntament de Pollença

Empresa contractista: Ajuntament de Pollença

Pressupost d’obra: 4.004,62€

Dates d’execució: Anys 2013-2014

Estat previ a la intervenció: Les fonts de la plaça Major de Pollença estaven en mal estat de conservació.

Font de Can Teresa