Educació viària

Us pot interessar

 • Telèfon: 971 53 04 37
 • Mòbil:  606 401 728
 • Adreça: C/ de Munar, 16, Pollença
 • Contacte: policiatutor@ajpollenca.net

Parc infantil d’educació viària a Pollença

Continguts que es treballen en els tallers d’educació viària

Els continguts que es treballen en els tallers estan relacionats amb l’educació viària destinada als escolars, i en especial als d’Educació Primària. Tant en les sessions teòriques com en les pràctiques, els continguts estan enfocats a l’aprenentatge de l’alumnat de les principals normes de circulació a la via pública, i en especial a la formació com a conductors de bicicletes per tal de garantir la seva seguretat.

Continguts específics:

 • Tipus de senyalització viària i significat.
 • Principals normes de circulació a la via pública.
 • La circulació en bicicleta (maniobres, prohibicions, precaucions, obligacions, etc.).
 • L’alumne/a com a vianant.
 • L’alumne/a com a viatger de vehicles.
 • Conèixer la bicicleta i les seves característiques.
 • Senyalització de l’agent de trànsit.
 • Vocabulari específic.

Objectius d’aprenentatge que es treballen en els tallers d’educació viària:

 • Dotar l’alumnat dels coneixements necessaris per tal de garantir una circulació més segura, ja sigui com a vianant o com a conductor de bicicleta.
 • Conscienciar l’alumnat sobre els perills del trànsit i recordar les condicions de seguretat per circular amb vehicles a motor com a passatgers.
 • Donar a conèixer a l’alumnat la senyalització de trànsit que es pot trobar tant en el seu municipi com en carretera, i explicar les principals normes de circulació.
 • Reduir les causes d'accidentalitat amb menors implicats.

Activitats d’aprenentatge del parc infantil d’educació viària

Part teòrica del parc d’educació viària a Pollença

La part teòrica s’impartirà dins les aules de cada centre educatiu de Pollença i del Port de Pollença; es desenvoluparan els continguts específics indicats, per a la qual cosa s’utilitzarà el material didàctic aportat pels policies tutors per impartir les sessions.

Part pràctica del parc d’educació viària a Pollença

La part pràctica s’impartirà en el pati del centre tot fent ús del parc mòbil de la Policia Local de Pollença, el qual serà instal·lat pels policies tutors amb l’objectiu de posar en pràctica els coneixements teòrics anteriorment adquirits per l’alumnat.

*Cada alumne/a haurà de portar la seva pròpia bicicleta i el casc de protecció, en el cas que en tengui, per poder fer el circuit. Els alumnes que no tenguin bicicleta la podran compartir amb altres alumnes del centre.

*Abans de les sessions pràctiques dins el parc mòbil es farà un repàs dels principals senyals de trànsit i normes bàsiques de circulació, tant com a vianant com en bicicleta, així com del funcionament del circuit.

 

 

 

 


Source URL: https://www.ajpollenca.net/educacio-viaria