RÀDIO

REPRESENTANTS AL CONSELL DE RÀDIO

Sr. Miquel Àngel March Cerdà

President

Sr. Bartomeu Cifre Bennasar       Suplent: Lluís García Coll

Sr. José Luis García Salvador     Suplent: Pere Josep Coll Torrendell

Sra. Elionor Tugores Cifre           Suplent: Sr. Mateu Soler Estrany

Sr. David Alonso García              Suplent: Antoni Martorell Cànaves

Sr. Martí Jesús Roca Olivieri       Suplent: Joan R. Mateu Torandell


Source URL: https://www.ajpollenca.net/radio