Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears


Source URL: https://www.ajpollenca.net/arxius-i-documents/normativa-urbanistica/llei-42008-de-14-de-maig-de-mesures-urgents-un