Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl


Source URL: https://www.ajpollenca.net/arxius-i-documents/normativa-urbanistica/llei-22014-de-25-de-marc-dordenacio-i-us-del-sol